Huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất nằm ở trung tâm tỉnh Đồng Nai, có vị trí địa lý: Đây là địa phương có đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi qua và dự án đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt đang được xây dựng.